Opleidingscoordinator

Apply

Description of
this vacancy

Opleidingscoordinator

De Divisie Nederland heeft een centrale opleidingsafdeling die verantwoordelijk is voor het formuleren, implementeren en coördineren van het divisie brede opleidingsbeleid. Deze afdeling heet My Learning Centre (MLC). MLC draagt o.a. zorg voor de richtlijnen met betrekking tot de verplichte scholingstrajecten per functiegebied en de registratie daarvan in het opleidingssysteem.

De daadwerkelijke realisatie van deze verplichte scholing, maar ook de coördinatie van andere, niet verplichte opleidingsaanvragen worden verzorgd door de lokale opleidingscoördinator. Doel:

 • Tijdig opleiden en toetsen van medewerkers, zodat het vereiste kennisniveau en de bijbehorende certificaten behaald zijn in lijn met de Nederlandse wet- en regelgeving en de opleidingsmatrices van Vopak NL en het borgen hiervan in het opleidingssysteem.

 • Auditproof maken en houden van alle opleidingsprocessen en KPI’s.

 • Opvolgen van lokale opleidingsaanvragen binnen de werkmaatschappij.

 • Administreren van verplichte leertrajecten in het opleidingssysteem.

 • Vormgeven van ontwikkeltrajecten binnen de werkmaatschappij.

Wat jij meebrengt als Opleidingscoordinator

 • Minimaal HBO werk- en denk niveau

 • Expert kennis van het opleidingssysteem

 • Gedegen kennis van MsExcel

 • Goede beheersing van Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk

 • Subject Matter Expert op een of meerdere functionele gebieden

 • Kennis van veiligheidsvoorschriften, operationele procedures, werkinstructies en infrastructuur op de installatie

 • Competenties: didactische vaardigheden, accuratesse, servicegerichtheid

Vopak regelt het goed voor je
Werken in een professionele omgeving met collega’s waarmee je kan lachen. En je krijgt:

 • Een marktconform salaris op basis van jouw kennis en ervaring.

 • Vakantietoeslag van 8,33%.

 • De optie om 10 extra verlofdagen per jaar te kopen, naast de 30 die je al krijgt.

 • Een collectieve zorgverzekering, waarbij Vopak 50% van je nominale premie betaalt.

 • Een mooie pensioenregeling via ons eigen pensioenfonds.

 • Veel vrijheid. Neem je initiatief? Dat vinden we mooi.

Je rol als Opleidingscoordinator

 • Verantwoordelijk voor het inplannen, registreren en evalueren van de diverse functionele leertrajecten binnen de opleidingsmatrices.

 • Afstemmen met MLC en andere opleidingscoördinatoren m.b.t. updates en gewenste aanpassingen van matrices, lesmateriaal en trainingsgroepen.

 • Verantwoordelijk voor het organiseren van interne- en externe opleidingen voor alle medewerkers binnen de werkmaatschappij.

 • Zorgdragen voor aansluiting van de lokale richtlijnen- en activiteiten met de divisierichtlijnen en de Global Standards en Guidelines.

 • Verantwoordelijk voor actualiseren, coördineren, (laten) uitvoeren en registreren van takenboeken, (interne) praktijkexamens en -toetsen.

 • Opstellen van toetsen.

 • Verantwoordelijk voor tijdige en correcte rapportages.

 • Verantwoordelijk voor correcte administratie en uitgifte van certificaten.

 • Bewaken van integriteit en uniformiteit van het toetsingsproces.

 • Zorgdragen voor kwalificatie van mentoren, praktijkbegeleiders en assessoren, organiseren van effectieve opleidingsomgeving.

 • Fungeren als contactpersoon m.b.t. vaktechnische opleidingen voor zowel externe als interne betrokkenen, zoals auditors, schoolbegeleiders, lijnmanagement, mentoren en praktijkbegeleiders

 • In overleg met HR opstellen en bewaken van opleidingsbudgetten, invoeren/aanvragen van Purchase Orders en, indien nodig, goedkeuren van facturen Omschrijving van activiteiten

 • Controleren van de leertrajecten op voortgang, volledigheid, juistheid, uitvoerbaarheid, bestemming, benodigde vergunningen en certificaten

 • Organiseren (aanvragen, communiceren, administreren) van alle opleidingen in de opleidingsmatrices en individuele aanvragen binnen de richtlijnen van Vopak NL

 • Instructie verzorgen m.b.t. het opleidingsproces, het opleidingssysteem en trainingsprocedures aan alle medewerkers binnen de werkmaatschappij

 • Archiveren van afgeronde takenboeken, werkopdrachten, rapporten en opleidingsdocumenten, invullen van data in de geautomatiseerde systemen en signaleren van afwijkingen of onjuistheden

 • Aanmaken van diverse leerboeken, leermaterialen en ondersteunen bij ontwikkeling van blended learning modules

 • Opstellen van toetsen voor de betreffende werkmaatschappij en implementeren in het opleidingssysteem

 • Zorgdragen voor het begeleiden, opleiden en coachen van praktijkopleiders en mentoren en assessoren.

 • Begeleiden van praktijkdeel Operator opleiding; o.a. praktijkopdrachten en bijbehorende uitleg en instructies, controleren van taakopdrachten en voorbereiden van examens.

 • Afnemen van (praktijk)toetsen en het borgen hiervan.

 • Het bijdragen aan een veilige werkomgeving dmv observatie, aanspreken en uitleg geven.  Signaleren van hiaten in het opleidingsproces en bespreken met Terminal manager en andere Opleidingscoördinatoren.

 • Inzet van leveranciers bepalen in afstemming met MLC, met als richtlijn de Preferred Suppliers List (PSL)

 • Evalueren van trainingen en leveranciers

 • Participeren in divisie brede projecten geïnitieerd door MLC.

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van maandelijkse KPI rapportages tgv het MT van de werkmaatschappij.

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van opleidingsurenoverzichten tbv diverse rapportages.

 • In overleg met de HR Manager het monitoren van en rapporten over het lokale opleidingsbudget en escaleren bij overschrijdingen.

 • Neemt deel aan en verstrekt informatie bij interne en externe audits.

 • Contacten onderhouden met interne en externe opleiders.

 • (Mede) organiseren van diverse rondleidingen, on-boarding trainingen en verplichte terugkomdagen Sociale interactie Rapporteert aan de Terminal Manager.

 • Stemt zaken inhoudelijk af met MLC, HR Manager en lokale lijnmanagers op diverse niveaus.

 • Geeft sturing ten aanzien van geplande werkzaamheden | | Functie Lokale Opleidingscoördinator | Plaats Rotterdam aan praktijkbegeleiders en mentoren. Levert KPI- data aan diverse collega’s van MLC. Interacteert met HR Manager en MLC collega’s, lijnmanagement, mentoren en praktijkbegeleiders, externe opleiders.

Interesse?
Solliciteer direct via de website. Eerst nog een vraag? Neem contact op met de recruiter.

Vopak biedt als werkgever gelijke kansen voor iedereen. Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons onze ambities te behalen en inclusiviteit te stimuleren. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! 

Candidate Journey

Want to know more?

We would like to tell you more!

Willem Faber

+31 (10) 4724918

Never miss out on your future job

Vopak is an equal opportunity employer. Everyone is different, and the differences in people allow us to match our ambitions and drive inclusion across the business. That's why we are curious about who you are! Would you like to join?